فرم تماس

آدرس دفتر مرکزی

میدان ولیعصر - ابتدای بلوار کشاورز - فلسطین شمالی - پلاک 445

دپارتمان زبان های خارجه: 88802303

دپارتمان پیام نور و تحصیلات تکمیلی: 88902416

info@behravesh.ac.ir :ایمیل