دوره مکالمات و مکاتبات بازرگانی

با توجه به نیاز روز افزون افراد شاغل در زمینه تجارت و مبادلات بازرگانی به تسلط بر زبان انگلیسی و آشنایی با اصطلاحات تخصصی این رشته ، این مرکز دوره تخصصی آموزش مکالمات و مکاتبات بازرگانی را برای دانشجویان ، فعالان و علاقه مندان  رشته بازرگانی برگزار می نماید. دوره مکالمات و مکاتبات بازرگانی در سطوح مختلف تشکیل می گردد . این دوره  پس از نیازسنجی جهت تعالی سطح زبانی مدیران بازرگانی، کارشناسان وکارمندان بخش های بازرگانی، کارشناسان ثبت قراردادهای خارجی، بازاریابان حوزه ی بین الملل، تیمهای مذارکتی شرکت های بازرگانی وافراد جویای موقعیت های شغلی در زمینه ی تجارت طراحی گردیده است.. برگزاری دوره آموزشی مکالمات و مکاتبات بازرگانی در این مرکز به صورت خصوصی و نیمه گروهی انجام می پذیرد.