دوره نامه نگاری

علیرغم ظهور و پیدایش شیوه های نوین در ارتباطات ، هنوز نامه نگاری اهمیت خود را از دست نداده و بسیاری از شرکت ها ، کارخانجات و ادارات برای انجام ضروری ترین امور از جمله ارتباط داشتن با طرف های خارجی مجبور به نوشتن نامه یا ایمیل می باشند.

علاقمندان می توانند با شرکت در دوره های مهارت نامه نگاری در کوتاهترین مدت ممکن علاوه بر یادگیری ضروری ترین اصول و مهارت های این فن ، نامه نگاری را در حد مطلوب و هم چنین ارتباط از طریق ایمیل را انجام دهند.