دوره درک فیلم و اخبار

درک فیلم و اخبار همیشه برای زبان آموزانی که در سطوح متوسط به بالا می باشند مشکلی حل نشدنی به نظر می رسد که جز با زندگی در محیط ( به زعم بعضی از زبان آموزان ) حل نخواهد شد.دانستن این نکته جالب به نظر می رسد که تعداد زیادی از افرادی که به این مساله اعتقاد داشته اند پس از سال ها زندگی درکشور های انگلیسی زبان همچنان قادر به درک بسیاری از جملات در فیلم های گوناگون و مهم تر از آن بسیاری از قسمت های اخبار انگلیسی نمی باشند.
می توان بیان داشت که این امر به خاطر عدم آشنایی این افراد با اصطلاحات و لغات خاص (Terminology) حوزه های متفاوت مانند سیاسی ، اقتصادی ، ورزشی و حتی عدم آشنایی با عبارات پرکاربرد در ژانرهای مختلف سینمایی می باشد.