IELTSآزمون

یکی از معتبرترین آزمون هایی است که دارای بیشترین تعداد شرکت کننده می باشد. نمره ی مجاز داوطلب در این آزمون نشان دهنده ی میزان تسلط وی در سطح فوق پیشرفته چهارچوب اروپایی مشترک مرجع ( CEFR ) ، معتبرترین سازمان بین المللی سنجش میزان مهارت زبانی، به چهار مهارت شنیداری ( Listening ) ، خواندن ( Reading ) ، نوشتاری( Writing ) و گفتاری (  Speaking) زبان انگلیسی است و فرد می تواند مدرک این آزمون را برای کار، تحصیل یا اقامت ارائه نماید.