دوره های مکالمه جهانگردی

دوره مکالمه جهانگردی از دوره های تخصصی دایر در این موسسه  است.زبان آموزان متقاضی این دوره بر اساس نیاز شغلی  و یا بر اساس علایق شخصی گرایش مکالمات جهانگردی را بر می گزینند.

دوره تخصصی مکالمات جهانگردی برای راهنمایان تور،مدیران فنی بند ب آژانس های مسافرتی   و افراد شاغل در این زمینه برگزار می گردد. شرکت در  دوره تخصصی مکالمات جهانگردی منوط به داشتن دانش زبان انگلیسی  عمومی در سطح متوسط می باشد.

اما دوره ی مکالمه جهانگردی برای مشتاقان سفر نیز برگزار میگردد که در طی دوره شرکت کنندگان  مطالب لازم برای رفع نیازخود  در طول سفر را خواهند آموخت .  برگزاری دوره مکالمات جهانگردی به صورت نیمه خصوصی و خصوصی انجام می پذیرد.