دوره اصطلاحات وضرب المثل

شاید بتوان گفت بزرگترین مشکل زبان آموزان ایرانی آن است که پس از مدتها فراگیری زبان انگلیسی و به خاطر سپاری لغات دشوار و ساختار های گرامری پیچیده، هنوز در بیان بسیاری از عبارت های مورد نظر خود ضعف دارند. به طور قطع شما نیز به هنگام مکالمه بارها حس کرده اید قادر به بیان کامل آنچه در فکر دارید نمی باشید. اصطلاحات و واژگان کلیدی دارای کیفیتی هستند که غالبا" حتی با دانستن لغات و ساختارهای پیچیده گرامری لزوما" نمی توان آنها را تولید نمود. بدیهی است در بسیاری از موارد برگرداندن اصطلاحات رایج در زبان فارسی به زبان انگلیسی میسر نیست و این مهم اهمیت  یادگیری اصطلاحات و عبارات مفهومی را بیشتر نمایان می سازد .

به عنوان نمونه عباراتkick the buck  و یاgive up the ghost/ fall off the perch/bite the dust به معنای غزل خداحافظی را خواندن عباراتی اصطلاحی هستند که درک فحوای آنها با ترجمه تک تک کلمات متشکله آنها امکان پذیر نیست.

این دوره سعی بر آن دارد با نگاهی به پرکاربردترین و ضروریترین اصطلاحات و ترکیبات زبان انگلیسی در بر طرف کردن نقاط ضعف زبان آموزان در این مهم نقشی بر عهده داشته باشد.