GREآزمون

انواع آزمون  GRE و بخشهای مختلف آزمون GRE:

این آزمون در دو سطح General ( عمومی ) و Subject ( تخصصی ) برگزار می‌شود که دارای 3 قسمت به شرح ذیل می باشد:
1.درک زبانی ( verbal ) 
 در این قسمت معمولاً متضاد و مترادف کلمات دشوار و ناآشنا پرسیده می‌شود و در واقع فقط به میزان دایره لغات متقاضی توجه می‌شود.
.2 کمی ( quantitative ) 
 در این بخش از آزمون سئوالات ریاضی نسبتاً ساده‌ای پرسیده می‌شود تا توانایی‌های ابتدایی داوطلب مورد سنجش قرار گیرد.
3.تحلیلی ( analytic ) 
 در قسمت تحلیلی آزمون از داوطلب خواسته می‌شود در مورد موضوع بحث برانگیز مشخصی متنی بنویسد و تحلیل‌های شخصی خود را بیان کند.

اغلب دانشگاه‌ها در آمریکا و کانادا فقط نمره GRE ( GENERAL ) را از متقاضیان ادامه تحصیل درخواست می‌کنند اما بعضی از آن‌ها علاوه بر نمره GRE عمومی، نمره GRE ( SUBJECT ) را هم در رشته‌هایی مانند بیوشیمی، زیست‌شناسی سلولی مولکولی، زیست‌شناسی، شیمی، کامپیوتر، ادبیات انگلیسی، ریاضیات، فیزیک و روانشناسی را الزامی می دانند.